Make your own free website on Tripod.com

Busroutes info

Lijn 166, 266, 176

Home
Lijn 187
Lijn 182, 184
Lijn 183, 186
Lijn 140
Lijn 143, 145
Lijn 246, 290
Lijn 144, 92

166  Zuidplein - Dordrecht
Zuidplein5314 > 5328 > Heinenoord5338 > Puttershoek-Maasdam5248 > sGravendeel5258 > Dordrecht5370-5360

# Zone 5314
Zuidplein
Vaanweg volgen ri A29
A29
# Zone 5328
Heinenoord Tunnel
# Zone 5338
Via Busbaan A29 verlaten, bovenaan Linksaf
Verkeerslichten linksaf (Reedijk)
Busstation opdraaien
bij vestiging Busstation verlaten aan garage zijde; Linksaf
Eerste Rechts; Blaaksedijk op
# Zone 5248
Dijk (links aanhoudend) blijven volgen
Bij benzinestation rechtsaf & na Autoaccesoires winkel meteen weer links de dijk op
Dijk blijven volgen
Bij voorrangsbocht "rechtdoor" aanhouden (nog steeds Blaaksedijk) Weg volgen (gaat over in Rustenburgstraat)
Pas op uw snelheid!
Suikerfabriek
naar beneden, eerste Rechts; Gerrit de Voslaan in
Op T-kruising Linksaf (Nassaulaan)
T.h.v. centrum; Rechtsaf (Kastanjelaan)
weg volgen (gaat over in Sportlaan)
Rotonde rechtdoor
'Grote Rotonde' Rechtdoor ri Maasdam (bij Ford garage)
Na Halte mee naar Links
Bij snackbar Joep rechtdoor (NIET met bocht mee naar links)
Halte sGravendeelseweg (Let op uw evt. aansluiting)
Na scherpe bocht naar rechts, op T kruising Linksaf
T-kruising linksaf (N491)
Rotonde Rechtsaf (N217 ri 's-Gravendeel)
# Zone 5258
Rotonde rechtdoor
Viaduct onderdoor
Rotonde linksaf 's-Gravendeel in
Weg volgen
bord 'Centrum' Rechtsaf (Smidsweg)
Weg volgen
'Loopbrug' Onderdoor
Eerste weg rechtsaf (Hendrik Hamerstraat)
Links busstation het Weegje opdraaien
Busstationnetje verlaten; weg vervolgen (Hendrik Hamerstraat)
Weg volgen
Verderop T kruising Linksaf richting Kiltunnel
(N217 naar links mee volgen)
# Zone 5370
Kiltunnel door (!slagboom!)
Tweede verkeerslichten linksaf (Rijksstraatweg)
Weg volgen
bord 'A. Schweitzer' rechtsaf; Viaduct over
Verkeerslichten rechtsaf (is vrij!)
Met bocht mee naar links
# Zone 5360
Draaien op keerlus bij ziekenhuis
Weg terug vervolgen (ook weer met bocht mee naar rechts)
Verkeerslichten rechtdoor (Maarten Harpertsz Trompweg)
'S' bocht volgen
Na verkeerslichten & halte Rechts
Voor verkeersdrempeltje mee naar links (Karel Doormanstraat)
Verkeerslichten rechtsaf (Laan der Verenigde Naties)
tweede verkeerslicht linksaf (busbaan oprijden bij benzine station)
Verkeerslichten recht door (Krispijnseweg)
Weg blijven volgen
Bij verkeerslichten in S-bocht mee naar rechts ri. tunneltje
Tunnel/Spoorviaduct onderdoor
Rechts aanhouden (Let op; u steekt een fietspad over!)
Verkeerslichten rechtsaf
Weg volgen
Verkeerslichten rechtsaf
Verkeerslichten voor station linksaf
Rechtdoor, 1e halte aan rechterzijde eindpunt.
Rechtdoor rijden en tweede verkeerslicht rechtsaf de BUFFER opdraaien.

166  Dordrecht - Zuidplein
Dordrecht5360-5370 > sGravendeel5258 > Maasdam-Puttershoek5248 > Heinenoord5338 > 5328 > Zuidplein5314

# Zone 5360
op busstation bij verkeerslichten linksaf (zoals lijn 144)
Weg volgen
Na 'Leen Bakker' en viaductje Rechtsaf
Busverkeerslicht: rechtsaf; Viaduct onderdoor (Spuiweg)
Weg met 'S' bocht (schuin links dan rechts) volgen (Krispijnseweg)
Weg met verkeerslichten rechtdoor blijven volgen
bij benzinestation; busbaan/halte; Rechtsaf (Laan Der Verenigde Naties)
Tweede verkeerslichten linksaf (Karel Doormanweg)
Bij vluchtheuvel weg mee naar rechts volgen
Links (Maarten Harpertzs Tromp weg)
Weg volgen met 'S' bocht
Verkeerslichten rechtdoor
Weg mee naar links volgen
# Zone 5370
Draaien op keerlus bij ziekenhuis (Zonegrens)
Weg terug vervolgen (ook met bocht weer mee naar rechts)
Verkeerslichten linksaf (Copernicusweg)
Viaduct met de A29 over
Verkeerslichten linksaf (Rijksstraatweg)
Weg volgen
Bij kruising met
benzinestation Rechtsaf
Net voor viaduct rechtsaf 'smal' weggetje omhoog in
Kiltunnel door (!slagboom!)
# Zone 5258
Bocht naar rechts mee volgen
Eerste weg rechtaf sGravendeel in (Hendrik Hamerstraat)
bij bank/centrum rechts buspleintje oprijden ('t Weegje)
buspleintje weer verlaten; weg vervolgen
Kruising linksaf (Smidsweg)
Onder 'loopbrug'
door T-kruising Linksaf
Rotonde Rechtsaf (N217 ri Maasdam/Puttershoek)
# Zone 5248
Viaduct onderdoor
Rotonde rechtdoor
Rotonde 'Maasdam': Linksaf (N491 ri Strijen)
Eerste weg rechtsaf, meteen weer Rechts, bocht mee naar links
Halte sGRAVENDEELSEWEG (overstappunt!)
voorrangsbocht; rechtdoor dus links aanhouden (bij 'Snackbar Joep')
Na Halte weg mee naar rechts volgen
Op Grote Rotonde (bij Ford garage) rechtdoor
Rotonde rechtdoor (Sportlaan, gaat over in Kastanjelaan)
Na halte Kastanjelaan voor 't 'centrum' Linksaf (Nassaulaan)
Rechtsaf Gerrit de Voslaan in (Suikerfabriek in zicht)
T kruising linksaf; suikerfabriek
(Let op uw snelheid!)
Rechtdoor dijk blijven volgen (Blaaksedijk)
bij benzinestation rechtsaf en meteen weer links de Dijk op
Voorrangsbocht rechtsaf aanhouden (Blaaksedijk blijven volgen)
# Zone 5338
Einde dijk linksaf (Reedijk)
Rechtaf busstation opdraaien
Busstation via busbaan verlaten
naar A29 Heinenoordtunnel
# Zone 5328
# Zone 5314
Vaanweg volgen ri. Zuidplein
Zuidplein.

266   Zuidplein - Dordrecht
Zuidplein5314 > 5328 > Heinenoord5338 > Puttershoek-Maasdam5248 > sGravendeel5258 > Dordrecht5370-5360

# Zone 5314
Zuidplein
Vaanweg volgen ri A29
A29
# Zone 5328
Heinenoord Tunnel
# Zone 5338
Via Busbaan A29 verlaten, bovenaan Linksaf
Verkeerslichten linksaf (Reedijk)
Busstation opdraaien bij vestiging
Busstation verlaten aan garage zijde; Linksaf
Eerste Rechts; Blaaksedijk op
# Zone 5248
Dijk (links aanhoudend) blijven volgen
Bij benzinestation rechtsaf & na Autoaccesoires winkel (ReCars) meteen weer links de dijk op
Dijk blijven volgen
Bij voorrangsbocht "rechtdoor" aanhouden (nog steeds Blaaksedijk)
Weg volgen (gaat over in Rustenburgstraat)
Pas op uw snelheid!
Suikerfabriek, naar beneden, eerste Rechts; Gerrit de Voslaan in
Op T-kruising Linksaf (Nassaulaan)
T.h.v. centrum; Rechtsaf (Kastanjelaan)
weg volgen (gaat over in Sportlaan)
Rotonde rechtdoor
'Grote Rotonde' Rechtdoor ri Maasdam (bij Ford garage)
Na Halte mee naar Links
Bij snackbar Joep rechtdoor (NIET met bocht mee naar links)
Halte sGravendeelseweg (Let op uw evt. aansluiting)
Na scherpe bocht naar rechts, op T kruising Linksaf
T-kruising linksaf (N491)
Rotonde Rechtsaf (N217 ri 's-Gravendeel)
# Zone 5258
Rotonde rechtdoor & Viaduct onderdoor
Rotonde linksaf 's-Gravendeel in
Weg volgen
bord 'Centrum' Rechtsaf (Smidsweg)
Weg volgen
Loopbrug Onderdoor
Eerste weg rechtsaf (Hendrik Hamerstraat)
Links busstation het Weegje opdraaien
Busstationnetje verlaten; weg vervolgen (Hendrik Hamerstraat)
Weg volgen
Verderop T kruising Linksaf richting Kiltunnel
N217 naar links mee volgen
# Zone 5370
Kiltunnel door (!slagboom!)
Alle verkeerslichten rechtdoor
N3 (Randweg Dordrecht)volgen
Afslag Albert Schweitzer ziekenhuis de N3 verlaten
Onder aan de afslag rechtsaf
# Zone 5360
Rechtsaf voor de ijsbaan langs
Linksaf; Haltes
Linksaf
Rotonde linksaf (weer richting N3)
Onder N3 door
Verkeerslichten rechtsaf (Maria Montessorilaan)
langs scholen
Bussluis door
Rotonde rechtdoor
Weg mee naar links volgen
verkeerslichten rechtdoor
Spoorwegovergang oversteken
verkeerslichten linksaf (Transvaalstraat)
langs spoor rijden
Verkeerslichten Links
Buslichtjes: Station oprijden
Uitstappen; bij informatie kiosk SVD .

266   Dordrecht - Zuidplein
Dordrecht5360-5370 > sGravendeel5258 > Maasdam-Puttershoek5248 > Heinenoord5338 > 5328 > Zuidplein5314

# Zone 5360
Stationplein bij verkeerslichten Rechtsaf verlaten
Langs spoor rijden
bij snackbar Rechtsaf; Overweg over
Verkeerslichten rechtdoor, weg volgen
Rotonde rechtdoor (Proffessor Waterinklaan)
Langs scholen
Verkeerslichten Linksaf
Onder N3 door
# Zone 5370
Rechtsaf voor de ijsbaan langs
Linksaf; Haltes
Linksaf
Rotonde linksaf (dus zelfde weg terug naar de N3)
Tweede verkeerslichten linksaf de N3 op (ri 's-Gravendeel)
N3 blijven volgen in de richting 's-Gravendeel
Kiltunnel door (!slagboom!)
# Zone 5258
Weg volgen; bocht mee
Eerste weg rechtaf sGravendeel in (Hendrik Hamerstraat)
In 't centrum rechts het buspleintje oprijden ('t Weegje, tijdhalte)
buspleintje verlaten, weg vervolgen
Kruising linksaf (Smidsweg)
Onder 'loopbrug' door
T-kruising Linksaf
Rotonde Rechtsaf (N217 ri Maasdam/Puttershoek)
Viaduct onderdoor, Rotonde; N217 blijven volgen
# Zone 5248
Rotonde 'Maasdam': Linksaf (N491 ri Strijen)
Eerste weg rechtsaf, meteen weer Rechts, bocht mee naar links
Halte sGRAVENDEELSEWEG (overstappunt!)
voorrangsbocht; rechtdoor dus links aanhouden (bij 'Snackbar Joep')
Na Halte weg mee naar rechts volgen
Op Grote Rotonde (bij Ford garage) rechtdoor
Rotonde rechtdoor (Sportlaan, gaat over in Kastanjelaan)
Na halte Kastanjelaan voor 't 'centrum' Linksaf (Nassaulaan)
Rechtsaf Gerrit de Voslaan in (Suikerfabriek in zicht)
T kruising linksaf; suikerfabriek (Let op uw snelheid!)
Rechtdoor dijk blijven volgen (Blaaksedijk)
bij benzinestation rechtsaf en meteen weer links de Dijk op
Voorrangsbocht rechtsaf aanhouden (Blaaksedijk blijven volgen)
# Zone 5338
Einde dijk linksaf (Reedijk)
Rechtaf busstation opdraaien
Busstation via busbaan verlaten naar A29
Heinenoordtunnel
# Zone 5328
# Zone 5314
Vaanweg volgen ri. Zuidplein
Zuidplein.

176   Zuidplein - Dordecht
Zuidplein5314 > 5328 > 5338 > Puttershoek5248 > sGravendeel5258 > Dordrecht5370-5360

# Zone 5314
Zuidplein
Vaanweg (halte niet aandoen)
A 29
# Zone 5328
Heinenoord Tunnel
# Zone 5338
Busbaan op, bovenaan Linksaf
(Busstation NIET aandoen)
Rechtdoor N217 volgen
# Zone 5248
Na Molen 1e Links (Polderweg)
Weg mee naar rechts volgen (Blaaksedijk)
Komende 2 haltes niet aandoen
langs Suikerfabriek
Naar beneden, meteen Rechts Gerrit de Voslaan in
Op kruising Linksaf (=Nassaulaan)
T.h.v. centrum; Rechtsaf (Kastanjelaan)
weg volgen (gaat over in Sportlaan)
Rotonde rechtdoor
Grote Rotonde (bij Maasdam): Links Weg N217 volgen
# Zone 5258
Rotonde: rechtdoor
Rotonde: rechtdoor; tunneltje door
Rotonde: Links sGravendeel in
bord 'Centrum': Rechtsaf (Smidsweg)
Loopbrug Onderdoor
Rechtsaf
Links halteplein opdraaien = WEEGJE (overstappunt!)
Na Weegje weg weer vervolgen (H. Hamerstraat)
Verderop na halte op T-kruising Linksaf richting Kiltunnel (N217)
Vanaf hier geen haltes meer aandoen tot CS
Kiltunnel door (!slagboom!)
# Zone 5370
Rechtdoor N3 (Randweg Dordrecht) volgen
Afslag Werkendam/Centrum
# Zone 5360
Linksaf richting centrum
2e Spoorweg rechts oversteken
Linksaf langs spoor naar Station rijden.

176   Dordrecht - Zuidplein
Dordrecht5360-5370 > sGravendeel5258 > Puttershoek5248 > 5338 > 5328 > Zuidplein5314

# Zone 5360
Station Links af draaien
(geen haltes aandoen tot na de Kiltunnel)
Weg tot einde (T-kruising) volgen, hier Linksaf
rechtdoor, langs Ames
Afslag ri. Breda/sGravendeel; Links Snelweg op
# Zone 5370
Afslag sGravendeel; bovenaan Rechts
Kiltunnel door
(!slagboom!)
# Zone 5258
bocht mee naar rechts volgen
1e Rechts; sGravendeel in (H. Hamerstraat)
Halteplein rechts opdraaien (WEEGJE,
overstappunt!)
Halteplein verlaten en weg vervolgen
op kruising Linksaf (Smidsweg)
onder loopbrug door
T kruising Linksaf
Rotonde Rechts (N217 ri. Maasdam & Puttershoek)
# Zone 5248
Viaduct onderdoor, Rotonde: N217 blijven volgen
1e Rotonde Maasdam: Rechtdoor
Grote Rotonde: Rechtsaf naar Puttershoek
Rotonde rechtdoor (Sportlaan, gaat over in Kastanjelaan)
Na halte Kastanjelaan voor 't 'centrum' Linksaf (Nassaulaan)
Rechtsaf Gerrit de Voslaan in, 'Suikerfabriek in zicht'
T-kruising Linksaf; langs suikerfabriek
Halte suikerfabriek + volgende halte niet aandoen
Weg mee naar links volgen (=Polderweg, dus niet op dijk blijven)
Einde Rechtsaf
Weg N217 volgen
# Zone 5338
Na benzinestation via busbaan rechtdoor oversteken (Busstation Niet aan doen)
Busbaan naar Heinenoord Tunnel volgen
Heinenoord Tunnel door
# Zone 5328
# Zone 5314

Vaanweg (halte niet aandoen)
Zuidplein.

Here is your city map!